Your application for login to MS Motorservice International OnlineShop

Proszę wprowadzić swoje dane


5Tw5G6j-2,7;

o$(Hm2FH9fff

mJIz5QURVcA@!

Wskazówki dotyczące wniosku o dostęp do portalu

Proszę wprowadzić swoje dane adresowe. Następnie kliknij "złóż wniosek".
Twoje dane dostępowe zostały przekazane do opracowania administratorowi.

Wypełnienie wytłuszczonych pól jest obowiązkowe.
Twoje dane będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Możesz wybrać dowolną nazwę użytkownika. Pisownia małymi i dużymi literami nie ma znaczenia.

Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 6 znaków.

Wprowadzenie danych jest koniecznym warunkiem rejestracji.

Informacjami dotyczącymi ochrony danych

!

Wskazówki dotyczące zmiany hasła

Wprowadź wszystkie potrzebne informacje:
Numer klienta, nazwa użytkownika, stare i nowe hasło.
Aby potwierdzić należy ponownie wprowadzić nowe hasło.
Następnie kliknij „wyślij” i Twoje nowe hasło jest aktywne.

Rady dotyczące bezpiecznego hasła
Bardzo ważne jest stosowanie innego bezpiecznego hasła dla każdego konta internetowego.
W przeciwnym razie po odkryciu Twojego hasła oszust miałby dostęp do wszystkich Twoich kont.
Dlatego należy utworzyć bezpieczne i niepowtarzalne hasło do sklepu internetowego Motorservice.

Twoje hasło musi zawierać:

co najmniej 8 znaków
wielkie i małe litery (A-Z, a-z)
co najmniej jedna cyfra (0-9)
co najmniej jednej z następujących znaków specjalnych: @ # $ / . : , ; ~ * ^ ( ) ! _ + -