Portal dla klientów "myMotorservice" - Wniosek o dostęp do portalu dla klientów

Portal dla klientów "myMotorservice" firmy MS Motorservice International oferuje naszym klientom po rejestracji indywidualnie zestawione informacje i usługi z naszego bogatego spektrum świadczeń.

Chcesz złożyć wniosek o dostęp do portalu dla klientów „myMotorservice“? Wprowadź wszystkie wymagane dane do formularza rejestracji.

Proszę wprowadzić swoje dane


9XD9L~N6Wg5i

0yNcL~A7Q0gy

-E5Qf(.*~0;1!

Wskazówki dotyczące wniosku o dostęp do portalu

Proszę wprowadzić swoje dane adresowe. Następnie kliknij "złóż wniosek".
Twoje dane dostępowe zostały przekazane do opracowania administratorowi.

Wypełnienie wytłuszczonych pól jest obowiązkowe.
Twoje dane będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
Możesz wybrać dowolną nazwę użytkownika. Pisownia małymi i dużymi literami nie ma znaczenia.

Nazwa użytkownika musi mieć co najmniej 6 znaków.

Wprowadzenie danych jest koniecznym warunkiem rejestracji.

Informacjami dotyczącymi ochrony danych

!

Wskazówki dotyczące zmiany hasła

Wprowadź wszystkie potrzebne informacje:
Numer klienta, nazwa użytkownika, stare i nowe hasło.
Aby potwierdzić należy ponownie wprowadzić nowe hasło.
Następnie kliknij „wyślij” i Twoje nowe hasło jest aktywne.

Rady dotyczące bezpiecznego hasła
Bardzo ważne jest stosowanie innego bezpiecznego hasła dla każdego konta internetowego.
W przeciwnym razie po odkryciu Twojego hasła oszust miałby dostęp do wszystkich Twoich kont.
Dlatego należy utworzyć bezpieczne i niepowtarzalne hasło do sklepu internetowego Motorservice.

Twoje hasło musi zawierać:

co najmniej 8 znaków
wielkie i małe litery (A-Z, a-z)
co najmniej jedna cyfra (0-9)
co najmniej jednej z następujących znaków specjalnych: @ # $ / . : , ; ~ * ^ ( ) ! _ + -